Natan Odenheimer

ביקורות על הספר נפלא פה

Natan Odenheimer
ביקורות על הספר נפלא פה

דברי המבקרות:

"נפלא פה זה שם ספר הביכורים המצוין של נתן אודנהיימר. לכאורה סיפור המסגרת הישראלי המוכר: בחור צעיר יוצא לחפש אחרי חברו הטוב שנעלם במהלך טיול שלא נגמר בעולם אחרי הצבא. אבל אודנהיימר מבקש לומר לנו משהו הרבה יותר משמעותי על עצמנו ועל מה שהשירות בצבא עושה לחלק מאיתנו״.

מתוך רשת ב׳, קרן נויבאך.

״ספרו של נתן אודנהיימר, שבמרכזו וידוי של חייל משוחרר שנוסע לטיול אחרי הצבא ומסרב לחזור, מתמודד (בהצלחה חלקית) עם שאלות של מוסר ואשמה.״

מתוך הארץ ספרים, חן שטרס

״סיפור ההווה מאיר באור אירוני מר את הסיפור התלמודי העתיק ונותן לו פרשנות חדשה: אין אחד שיצא שלם. או במילים אחרות, ׳ארבעה נכנסו לפרדס ואף אחד לא יצא ממנו׳״.

מתוך יקום תרבות, דינה מרקון

בבלוג קורא בספרים של ירין כץ  התפרסם שאלון קצר איתי :)